Umowa ws realizacji projektu pn: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego