Stanisław Cubała

Przewodniczący Zarządu ZPWŁ

Marcin Baranowski 

Wiceprzewodniczący ZPWŁ

Bogdan Jarota 

Skarbnik ZPWŁ

Ewa Gładysz 

Członek Zarzadu ZPWŁ

Daniel Kowalik

Członek Zarządu ZPWŁ